Každý cvik má svůj co?

Proticvik 🙂 Možná o něm slyšíte poprvé. Možná jste tenhle pojem už zaslechli, ale nevíte, co si pod ním přesně představit. Možná proticviky znáte a používáte. A dost možná o tom ani nevíte, ale intuitivně je do svého tréninku už dávno zařazujete 🙂

Co je to "proticvik" a k čemu je dobrý

Neznám žádnou oficiální definici proticviku, proto jsem vytvořila svou vlastní:

Proticvik je takový cvik, který má OPAČNÁ kritéria, než která potřebuju upevnit u cílového cviku. Tím pomáhá k jejich jasnějšímu vymezení a lepšímu pochopení.

Bára Sajdoková

Vysvětlím – učím-li psa např. cvik „sedni“, a pes mi nabízí jinou pozici (např. stání nebo si naopak lehá), je proticvikem právě ten cvik, který mi pes nabízí místo sedání.

Jednoduše můžu říct, že proticvik je přesně ten cvik, se kterým si pes cílové chování nejvíce plete.

A právě proto, aby si oba cviky co nejdříve ujasnil a nepletl si je, je fajn oba cviky dobře naučit – a především mít u každého z nich jasná odlišná kritéria. To je pro úspěšný trénink naprosto zásadní.

Když si pes plete dva cviky

Často se v praxi stává, že pokud si pes plete dva cviky, zaměří se člověk jen na jedno (cílové) chování a přestane ten druhý ze cviků  cvičit. Doufá, že na něj pes zapomene a pak se lépe naučí to, o co nám jde.

Opak je pravdou 🙂 Čím dřív pejskovi vysvětlíme, že jsou to dva odlišné cviky, tím lépe se v tom zorientuje. Tím ochotněji a jistěji je pak bude provádět.

Aby to fungovalo, musíme oba cviky od sebe JASNĚ ODLIŠIT.

Kdy zařadit do tréninku proticvik

Když:

  • mi pes často nabízí jiné než cílové chování

  • má cílové chování ve finální podobě více variant , které potřebuju mít odlišené povelem (třeba provedení na obě strany, statická/dynamická varianta apod.)

  • se pes při tréninku hůře soustředí na učení cílového cviku nebo před jeho provedením

Jak správně proticvik do tréninku začlenit

Jak jsem psala výše, často si lidé myslí, že když se pejskovi pletou dva cviky, je lepší jeden přestat trénovat.

Já na to jdu jinak 🙂 U obou cviků si vyjasním kritéria, která potřebuju pejska naučit. Pořádně si rozmyslím i to, jak budu oba cviky povelovat – jestli jen slovně nebo zda k tomu přidám nějaký posunek. Povel pro oba cviky musí být jasně odlišný.

No, a pak zbývá už „jen“ trénovat 🙂

Ze začátku necvičím oba cviky najednou. Je potřeba, aby každý z nich měl pes velmi dobře upevněný aspoň v základní verzi. Pokud nemá – vrátím se u daného cviku na začátek a pořádně si promrskáme základy.

Podle toho, o jaké cviky se jedná a jak moc si je pes plete, určuju délku pauzy mezi jejich trénováním.

Jak může trénink vypadat:

  • u některých cviků může být pauza třeba minutová – to tehdy, pokud má pes dobré základy obou cviků a stačí mu 1-2 zopakování či neodměnění chybného pokusu a už ví, co má dělat správně.
  • u cviků, které jsou si hodně podobné (např. oboustranné cviky) dávám pauzu v řádu hodin, tzn. necvičím obě varianty v jedné lekci, vždy cvičím jen jednu z nich
  • u cviků, kde máme velkou historii neúspěšných pokusů, se musím nejdříve zamyslet, jestli vůbec pes správně chápe kritéria pro ten daný cvik. Dost často zjistím, že ne 🙂 a že musíme začít úplně odznovu.

Zvyšování obtížnosti

Kdo shlédnul webináře o Efektivním učení, tak by měl mít jasno v tom, jak postupovat během tréninku cílového chování. Od prvního tréninku, přes odbourání mé pomoci (pokud tam na začátku nějaká musí být), po zvyšování obtížnosti, přidávání rušivek, atd. Proticvik můžeme do tréninku zařadit v momentě, kdy pes velmi dobře chápe základní kritéria pro cílový cvik a umí je opakovaně nabízet a dodržet. Pak je na místě si provedení cviku (v dané základní úrovni) otestovat proticvikem (ideálně taky v jeho co nejjednodušším provedení). Postupně se dopracuju k tomu, že cviky střídám v rámci jednoho tréninku, nepravidelně (aby pes nepředvídal a nepředbíhal), můžu je střídavě kombinovat s jiným cviky, zapojovat do řetězců atd.

Takže jsem si krásně užila nabušených téměř 6 hodin vědomostí, tipů a rad. Je to skvělý seminář, skoro na každém slidu jsem si pro sebe brumlala: ježiš, nojo, tak to je jasný, to dělám blbě, jaktože mě tohle nenapadlo, vždyť už tohle dávno vím a stejně to nepoužiju, tam, kde je to třeba. Uf, rozhodně si to pustím cca za dva měsíce znovu a určitě si vyzobu zase další tipy, které řeší to, co právě budeme v tréninku potřebovat. Perfektní příklady, videa, kontext. Děkuji moc ❤️

Katka, Raff & Sága

Ještě jste naše „must see“ webináře neviděli? Tak šup!

Jak vybrat nebo určit ten správný proticvik

O tom, jaký proticvik k danému cviku vybrat/přiřadit rozhodují dva faktory:

  1.  jaká kritéria mám u cílového cviku = k čemu cvik potřebuju, kam ho budu časem posouvat, jak má vypadat jeho finální podoba, budu ho používat do řetězců, jak má vypadat povel pro tento cvik (slovo, posunek, kombinace), nesmím zapomenout na samotné provedení cviku – výdrž, vzdálenost, samostatnost atd.
  2. individualita psa – výše jsem psala, že proticvik má OPAČNÁ kritéria než cílový cvik. Obecně má každý cvik jasně vymezená kritéria pro finální provedení, ale pozor – každý pes zvládá daná kritéria jinak snadno/obtížně!!! Takže tady se řídím tím, které z kritérií uvedených výše dělá mému psu největší problém – u někoho to může být malá schopnost koncentrace/klidu, u jiného to naopak může být větší pasivita, navíc každý pes má oblíbené jiné cviky – a podle toho je i nabízí ve chvílích, kdy si není v tréninku jistý, atd.

Protože když dva dělají totéž, není to totéž. Pro stejný cvik tedy může každý pes potřebovat úplně jiný proticvik.

Pojďme si to ukázat na uvedených příkladech.

Příklady proticviků

  1. CÍLOVÝ CVIK – PIVOT KOLEM PŘEDKU

Varianta A – pes má přední nohy na targetu, zadníma chodí dookola, povelem má rozlišeno, zda jde na jednu nebo na druhou stranu, provedení samostatné, bez pomoci pohybem, zvládne vypracovat i na větší vzdálenost od psovoda.

Proticvik – pokud rozlišuju strany, může být jedním cvikem točení doleva a proticvikem točení doprava

Varianta B – pivot jako mezistupeň pro budoucí přiřazení k noze

Proticvikmůže být návrat do pozice „ke mně“ (pes čelem k psovodovi) nebo přiřazení k pravé noze.

Varianta Cpivot mám „jen“ pro posilování, nepotřebuju samostatné provedení, můžu pomáhat svým pohybem

Proticvik – může být přecházení 2on2off (z pozice přední na targetu do pozice zadní na targetu) nebo to může být pivot kolem zadních nohou.

2. NOSETOUCH

Varianta A – chci psa naučit jak klidný dlouhý nosetouch, tak dynamický ťukací – pak je jedním cvikem klidné provedení a proticvikem aktivní provedení.

Varianta B – pes si nosetouch plete se sebekontrolou, odchází od dlaně a nabízí mi klid v pozici – pak je proticvikem právě sebekontrolní hra na jídlo.

Varianta C – pes ve chvíli, kdy se moje dlaň objeví v tréninkovém prostoru, vyrazí jejím směrem ještě před povelem a chce nabízet nosetouch – pak může být proticvikem couvání v přítomnosti mé dlaně.

3. SKOK PŘES PŘEKÁŽKU

Varianta A – chci psa naučit rozlišovat krátký skok doprava a doleva, takže jedna strana je jeden cvik a druhá proticvik.

Varianta B – chci psa naučit překonávat překážku zezadu, takže proticvikem může být její překonání zepředu.

Varianta C – pes předbíhá povel a skáče přes překážku sám – proticvikem může být odložení na startu nebo třeba vyběhnutí pro odměnu, která leží za psem.

4. CHŮZE U NOHY

Varianta A – pokud potřebuju chůzi na obě ruce, může být jedním cvikem chůze u levé nohy a proticvikem chůze u pravé nohy.

Varianta B – u psů, kteří mají tendence u chůze předbíhat a cpát se dopředu, může být proticvikem couvání u nohy.

Varianta C – pokud se pes cpe do prostoru před psovoda, může být proticvikem otočka psa kolem své osy doleva, zatímco psovod stojí.

Varianta Dkdyž to obrátím – jistá a pevná chůze u nohy je určitě velmi často proticvikem pro odložení za chůze 🙂

5. POZICE U NOHY

Varianta A – chci-li mít v pozici pěkný oční kontakt, může být proticvikem koukání dopředu (např. na kužel, překážku, box, …)

Varianta B pokud si pes není v pozici u nohy jistý, může být proticvikem pozice „ke mně“, kdy pes sedí/stojí čelem proti psovodovi.

Varianta C – má-li pes tendence se na psovoda lepit, můžu pro upevnění správné vzdálenosti od nohy použít proticvik „tvář do dlaně“, případně nosetouch na dlaň/target, který držím stranou od mé nohy, apod.

SHRNUTÍ

Jak vidíte sami, proticviky můžou být různé. Ne vždy je to to první, co nás při zaznění slova „proticvik“ napadne, protože nám často při slově „proti“ automaticky naskakují věci jako „když je cvik chůze dopředu, proticvikem musí být chůze dozadu“, nebo „když pracuje pes doleva, proticvikem je práce doprava“, nebo „když chci rychlé provedení, proticvikem je pomalé provedení“ atd.

Může to tak být – a nemusí 🙂

Proticvik si určuje PES, ne my 🙂 Ostatně jako všechno v tréninku 😀

A hlavně pamatujte:

když si s něčím nevím rady,

ABS tréninkový KLUB je tady

JUPÍ!!! MÁME DOMA ŠTĚNĚ!

Od prvního dne 🐕🐕‍🦺
Kdy začít se štěňátkem cvičit? Co učit jako první? Jak předcházet vzniku nežádoucího chování? Co je důležité pro výchovu toho nejlepšího životního parťáka? Proč to doma funguje a venku ne? A jak to udělat bez trestů?
Vše se dozvíte ve webináři :-)